top of page
IMG_9059.jpg

İnşaat Detay Raporu

Akkoza Projesi İnşaat Yapım İşleri Özeti

Aşağıdaki bilgiler Akkoza Evleri etaplarının inşaat işlerinin yapımı hakkında bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır.

Projede bulunan tüm blokların zeminlerine ait “Zemin etüt raporları” uzman kurum ve danışmalar aracılığı ile hazırlanmıştır ve tarafımızda bulunmaktadır (Raporları şirket kuralları gereği paylaşamıyoruz). Çıkan rapor sonuçlarına göre yapıların temellerinin altlarında, bloklara göre değişen sayılarda gerekli adetlerde kazık yapılarak zemin iyileştirmesi sağlanmıştır. Kazıkların derinlikleri zemine göre 19-28 mt arasında değişkenlik göstermektedir.

Projede dökülen bütün beton formüllerinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti alınmıştır. Ayrıca kazıkların öngörülen yükü taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek için kazık yükleme deneyi yapılmış ve kazıkların görevlerini yaptığı teyit edilmiştir.

Binaların statik projeleri sektörünün önde gelen firmaları ile birlikte “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine” uygun şekilde hazırlanmış, ruhsatı alınmış ve uygulanmıştır.

Bütün binaların temeli radye temel olup kalınlıkları proje gereği olarak binadan binaya farklılık göstermektedir. Konut bloklarının temelleri binaya göre projelendirilmiş olup kalınlığı yüksek binalarda 2 metreye kadar ulaşmaktadır. Temellerde C30 (fck: 300 kg/cm2 ), katlarda C35 (fck: 350 kg/cm2 ) sınıfı beton kullanılmıştır. İnşaat demiri olarak da nervürlü BÇ III (fyk: 4200 kg/cm2 ) çeliği kullanılmıştır.

Sonuç olarak Akkoza Projesi içerisinde yer alan tüm etaplar ilgili yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış ve projesine uygun olarak yapılmıştır

Saygılarımızla,

bottom of page